Nadere verkenning door FVD, VVD en CDA

In Zuid-Holland heeft informateur Wiegel verkennende gesprekken gevoerd met alle fracties. Deze gesprekken hebben in deze fase nog niet geleid tot een conclusie van de informateur. Naar aanleiding hiervan hebben de fracties van FVD, VVD en CDA voorgesteld een programmatische verkenning op hoofdlijnen te maken.Deze drie fracties hebben behoefte aan inhoudelijke verdieping op thema’s om te kijken of hierbij aansluiting te vinden is bij andere fracties.

Deze verkenning vindt plaats als onderdeel van de informatiefase. Informateur Wiegel heeft hier positief op gereageerd en besloten om een pas op de plaats te maken.

 

(Visited 18 times, 1 visits today)